Consimțământul dumneavoastră

Bine ați venit! 

Prezentul document conține termenii și condițiile („T&C”) în care puteți accesa pagina de internet,  proprietate a S.C. Recordati Romania S.R.L, cu sediul in Strada Izvor, nr. 92-96, Cladirea Forum III, Biroul B, Camerele 2-8, etaj 4, sector 5, București (”Recordati”). Prin utilizarea acestui „site web” (denumit și „site”/”site-ul”), De asemenea, utilizarea acestui site de către dumneavoastră se poate face numai în conformitate cu Politica privind Confidențialitatea și Politica Cookie, detaliată alăturat. 

Pentru utilizarea site-ului, vă putem solicita să vă exprimați acordul cu privire la acest set de T&C printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc.

În cazul în care omiteți să analizați T&C, dar utilizați site-ul, vom considera ca ați acceptat acest set de T&C în întregime, inclusiv orice actualizare a acestora.

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din T&C, inclusiv orice actualizare a acestora, vă rugăm să încetați de îndată utilizarea site-ului.

Prevederile T&C guvernează raporturile contractuale dintre Recordati și persoana care accesează/utilizează site-ul („Utilizatorul”).

Limitarea răspunderii

Acest site și conținutul său vă sunt oferite “ca atare”. Recordati, împreună cu deținătorii săi de licențe și cu furnizorii săi, în limitele permise de lege, își declină orice (și toate) garanție (garanțiile), expresă(e)sau implicită(e), statuată(e)sau de alt fel.

În mod specific, Recordati, împreună cu deținătorii săi de licențe și furnizorii săi, nu oferă nici-o garanție – cu privire la acuratețea, nivelul de încredere, siguranța, integralitatea – caracterul complet, actualitatea, sau caracterul adecvat, convenabil sau oportun, ale următoarelor elemente ce sunt furnizate pe site, ori sunt dobândite prin utilizarea site-ului: (i) conținutul informațional; (ii) software-ul; (iii) textul; (iv) grafica; (v) instrumentele;(vi) legăturile (link-urile); (vii) comunicările.

Aceste declarații de mai sus se aplică în cazul elementelor descrise, furnizate ori dobândite prin intermediul site-ului ori societății Recordati, sau prin oricare alt site sau site-uri care au legătură cu acest site. Recordati nu va fi ținută răspunzătoare pentru orice fel de disfuncționalități sau dificultăți de utilizare a site-ului cauzate de modul de funcționare a dispozitivelor IT folosite de Utilizator, de căderile de tensiune, disfuncționalități ale rețelelor de comunicații și de alte probleme tehnice aferente echipamentelor/serviciilor oferite de terțe persoane direct Utilizatorului și pentru care Recordati nu răspunde.

În măsura permisă de legislația aplicabilă, Recordati împreună partenerii săi nu vor fi răspunzători în niciun caz pentru niciun fel de pierderi, daune sau cheltuieli rezultate din utilizarea, ori din incapacitatea de a utiliza, site-ul sau conținutul acestuia, sau din orice altă situație, cum ar fi: lipsa de funcționare a site-ului, eroarea, omisiunea, întreruperea, întârzierea în operare sau în transmitere, existența unor virusuri de calculator, defectarea rețelei electrice sau de internet, pierderea de date, alte efecte nedorite, sau pierderea capacității de utilizator al site-ului acesta ori al oricărui site administrat de o terță parte;

Limitarea răspunderii este aplicabilă  indiferent dacă are la bază răspunderea contractuală, legată de vreun prejudiciu sau aferentă oricărei alte abordări ori variații juridice, și indiferent dacă Recordati este informată despre posibilitatea existenței unor astfel de daune sau nu, incluzând, fără a se limita la: daune compensatorii directe, indirecte, incidentale sau conexe, pierderea de venituri sau nerealizarea de beneficii ori profit, daune rezultate din pierderea de date sau din întreruperea activității, pierderea sau deteriorarea bunurilor aflate în proprietate ori din reclamații sau pretenții ale terților de orice fel în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site. Întreruperea utilizării acestui site este remediul unic și exclusiv.

Conținutul site-ului nu este destinat a se substitui în niciun fel sfatului medical provenit de la un profesionist din domeniul sănătății umane și nu trebuie să fie interpretat că fiind purtător de recomandări pentru vreun tratament medical anume. Nici conținutul și nici orice alt serviciu oferit de către acest site–ori prin intermediul acestui site–nu sunt destinate identificării ori obținerii vreunui diagnostic ori tratament medical. Căutați și cereți întotdeauna sfatul unei persoane competente din domeniul sănătății umane pentru orice întrebări ați putea avea cu privire la o afecțiune medicală.

Link-uri către alte site-uri

Fiind o resursă pusă la dispoziția dumneavoastră în calitate de vizitatori ai noștri, acest site vă oferă link-uri către alte site-uri. Întrucât Recordati nu controlează conținutul altor site-uri cu care se poate afla în legătură, precum și ca urmare a naturii lor în continuă schimbare, Recordati nu este responsabilă pentru conținutul, practicile sau standardele site-urilor aparținând unor terțe părți.

Recordati nu aprobă și nu își însușește conținutul niciunui site aparținând unor terțe părți. Recordati nu este răspunzătoare pentru conținutul site-urilor aparținând unor terțe părți, către care poate face referire ori oferi link-uri, ori al site-urilor încadrate în cadrul site-ului respectiv ori al reclamelor terților. Utilizarea de către dumneavoastră a sit-urilor unor terțe părți se face pe propria răspundere și în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare pentru respectivele site-uri.

Utilizarea și dezvăluirea informațiilor

Cu excepția celor menționate în mod expres pe site, dacă trimiteți („postați”) către noi informații de orice fel, inclusiv comentarii, observații, sugestii, idei, note, desene, grafice, concepte sau alte informații, sunteți de acord ca, în schimbul dreptului de a accesa site-ul, să oferiți în mod gratuit și exclusiv către Recordati aceste informații, precum și toate drepturile de natură patrimonială ce decurg din ele, în oricare din/toate modalitățile de exploatare și de utilizare ale acestora, în oricare din/toate teritoriile, și pentru întreaga durată de protecție a acestor drepturi. Astfel de informații trimise („postate”) sunt considerate a fi neconfidențiale iar Recordati nu va avea nicio obligație de niciun fel cu privire la acestea.

Recordati va avea libertatea de a reproduce aceste informații, de a le utiliza, dezvălui și distribui unor terțe entități, fără consimțământul dumneavoastră și fără vreo obligație de compensație pentru dumneavoastră sau oricine altcineva, fără a fi limitată în aceste acțiuni în alt mod decât prin prevederile Regulamentului UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”) , sau prin orice altă lege sau reglementare relevantă cu privire la dreptul la viață privată.

Recordati va avea libertatea de a utiliza în orice scop orice cunoștințe specializate („know-how”) sau tehnici conținute în astfel de informații, inclusiv pentru – dar fără a se limita la – dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse care încorporează astfel de informații. Acest lucru este valabil indiferent dacă trimiteți aceste informații prin e-mail, prin intermediul unui formular de pe site („postare”),  sau în orice alt mod.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul, designul, structura, platforma software, precum şi orice alte materiale utilizate în cadrul site-ului sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Drepturile patrimoniale de autor și/sau de drepturi conexe cu privire la acesta aparțin Recordati.

Mărcile, semnele, logo-urile (în mod colectiv „Mărcile”) afișate pe site aparțin Recordati, indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate. Niciun conținut sau secțiune a site-ului nu poate fi interpretată ca reprezentând o licență sau alt drept acordat Utilizatorului de a utiliza Mărcile sau un derivat al acestora.

Utilizarea site-ului / Condiții de siguranță

Sunteți de acord că în timpul utilizării acestui site să nu trimiteți („postați”) și să nu transmiteți niciun material care este ilegal, amenințător, calomnios, defăimător, obscen, pornografic, profanator neavizat sau care ar putea încălca în orice mod orice lege, reglementare sau regulă. Sunteți de asemenea de acord să nu încărcați, trimiteți prin e-mail, adăugați („postați”), niciun material care perturbă funcționarea normală a site-ului, inclusiv adăugarea („postarea”) sau transmiterea de materiale care nu au legătură cu subiectul dezbătut sau care restricționează sau împiedică în vreun fel orice alt utilizator de la utilizarea site-ului.

Restricții

Acest site este destinat pentru uzul exclusiv al Utilizatorilor domiciliați în România.  Accesul la conținutul site-ului în afara României poate să nu îndeplinească cerințele legale pentru anumite persoane ori în anumite țări. Dacă accesați acest site din afara României, sunteți responsabili pentru respectarea legislației aplicabile jurisdicției în care vă aflați. Acest site nu este destinat sau conceput pentru a fi utilizat de –sau pentru a atrage –minori, cu vârsta sub 18 ani.

Minori

Acest site nu se adresează și nu își propune să vizeze persoanele sub 18 ani. Nu colectăm (și nici nu utilizăm) în mod voluntar date cu caracter personal de la persoanele despre care știm că sunt minore.

Litigii și legislația aplicabilă

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce acest set de T&C vor fi interpretate și guvernate de legislația aplicabilă în România. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.

În cazul în care orice prevedere al acestui set de T&C este considerată de către o instanță competentă ca fiind contrară legii în orice privință, respectiva prevedere va fi eliminată din setul de T&C, iar celelalte prevederi ale T&C nu vor fi afectate. Fiecare prevedere a T&C va fi valabilă și aplicabilă în măsura permisă de lege.

Acord complet

Acest set de T&C,  împreună cu „Politica privind Confidențialitatea și Politica Cookie reglementează relația dintre Recordati și Utilizator. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul, T&C nu creează niciun fel de drepturi pentru terțe persoane.

Modificări în „Termeni de utilizare”

Recordati poate modifica acest set de T&C în orice moment, fără a fi nevoie ca dumneavoastră să fiți înștiințați.

În cazul în care, în baza propriei opinii, Recordati consideră că ați încălcat sau ați putea încălca oricare dintre condițiile sau termenii prevăzuți în T&C –, Recordati poate:

a.       rezilia acest acord;

b.      restricționa accesul la întregul site –ori la o parte a site-ului;

c.       suspenda accesul oricărui utilizator la întregul site –ori la o parte a site-ului, în orice moment, fără înștiințare prealabilă.

Puteți rezilia prezentul acord în orice moment prin distrugerea tuturor informațiilor și materialelor primite prin intermediul site-ului și prin încetarea utilizării acestui site. Utilizarea acestui site face de asemenea obiectul Politicii de Confidențialitate și a Politicii Cookie, precum și a declarațiilor privind „Drepturile de autor”.

Acceptare expresă

Pentru utilizarea site-ului, vă putem solicita să vă exprimați acordul cu privire la acest set de T&C printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea căsuței specifice "am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile”).  Bifând o anumită căsuță, dumneavoastră:

a. vă dați acordul, în mod expres, să respectați toate clauzele din acest set de T&C;

b. luați la cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Politicii de Confidențialitate, care este parte integrantă din acest set de termeni și condiții.

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de T&C (inclusiv orice actualizare a acestuia), va rugăm să nu utilizați, sau după caz, să încetați utilizarea site-ului.

 

Ultima actualizare: Martie 2023