Contact

Contact

Scopul acestei notificări este de a descrie prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul acestui site web (denumit în continuare "site-ul") deținut de RECORDATI ROMANIA SRL. 

Această notificare este furnizată în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția generală a datelor (denumit în continuare "GDPR") celor care interacționează cu serviciile site-ului (în continuare "persoana vizată"). 

Atunci când este necesar, sunt furnizate anunțuri specifice privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a descrie scopurile și metodele de prelucrare a activităților pentru fiecare pagină web de serviciu specifică. În ceea ce privește activitățile de prelucrare descrise în acestea, persoana vizată își poate da liber consimțământul. 

"Controlorul de date"

RECORDATI ROMANIA SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Stelutei nr 28A, este controlorul de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Deducerea datelor personale

Datele personale sunt colectate de la persoana de date prin următoarele metode: 

- trimitere directă (consultați secțiunea "Datele furnizate în mod voluntar de către utilizatorii site-ului web"); 
- Colectare automată (consultați secțiunile "Date de navigare" și "Cookies"). 

Tipul de date procesare

Următoarele categorii de date pot face obiectul activităților de prelucrare a datelor. 

Vizualizarea datelor

În timpul desfășurării normale a activităților, sistemele informatice și aplicațiile software furnizate pentru funcționarea site-ului achiziționează date personale (de exemplu, adresele IP sau numele de domeniu al computerelor utilizate de utilizatorii site-ului, paginile vizitate și data și ora a vizitei), iar transmiterea acestora este o parte intrinsecă a utilizării protocoalelor de comunicare pe internet. 

Aceste informații nu sunt colectate în scopul asocierii cu persoanele identificate, dar prin natura lor ar putea permite identificarea persoanelor vizate, după prelucrarea datelor și asocierea cu alte date deținute de terți. 

Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a monitoriza funcționarea corectă a acestuia. Datele ar putea fi folosite pentru a stabili răspunderea în cazul unor infracțiuni computerizate ipotetice care ar putea deteriora acest site. În afară de această circumstanță specială, datele despre contactele web sunt, în mod normal, conservate timp de cel mult 30 de zile. 

Cookies

Pentru a face navigarea pe acest site mai rapidă și mai eficientă, cookie-urile sunt folosite atunci când utilizatorii vizitează acest site. Cookie-urile sunt texte scurte de text care permit menținerea conexiunii cu site-ul Web. 

Cookie-urile nu păstrează informații personale legate de utilizatori, iar datele identificabile nu vor fi stocate. Dacă doriți să dezactivați utilizarea modulelor cookie, trebuie să personalizați setările din browser, fie prin setarea pentru a șterge toate cookie-urile, fie prin configurarea unui mesaj de avertizare care să apară atunci când sunt stocate cookie-urile. 

Datele furnizate în mod voluntar de utilizatorii site-ului 

Aceasta se referă la datele personale oferite în mod liber de un utilizator de site pentru a accesa anumite servicii care au fost alese în mod liber. Necomunicarea acestor informații poate atrage după sine imposibilitatea furnizării serviciului solicitat. Informațiile specifice și solicitările de consimțământ sunt raportate pe paginile site-ului web folosite pentru anumite servicii la cerere. 

Activitatea de prelucrare a datelor 

Scopul activității de prelucrare a datelor este efectuarea analizelor de date referitoare la utilizarea site-urilor de date ale datelor, cu excepția anunțurilor referitoare la inițiativele speciale care necesită colectarea de date personale specifice și care sunt cu excepția cazului inițiativelor individuale care necesită achiziționarea de date personale specifice, publicate din timp în timp pe site. 

Comunicarea și dezvăluirea datelor

Datele personale nu vor fi divulgate. 

Datele personale pot fi trimise altor companii aparținând Grupului RECORDATI sau unor companii asociate ale Grupului și unor terțe părți pe care Recordati le utilizează pentru a îmbunătăți serviciile oferite prin intermediul site-ului său. 

Compania  Arena Communications a fost desemnată ca procesor de date extern, în conformitate cu art. 28 din GDPR, deoarece tratează datele cu caracter personal în numele controlorului de date și este responsabilă de întreținerea părții tehnologice a site-ului web. 

În cazul în care Controlorul încredințează operațiunilor de prelucrare terților, acesta din urmă va fi numit în acest scop - în conformitate cu articolul 28 al GDPR - și va fi supus verificării respectării de către terți a dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal. Controlorul de date se va baza pe procesoarele de date care oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât activitatea de prelucrare să îndeplinească cerințele GDPR și să garanteze protecția drepturilor persoanelor vizate. 

Acest site utilizează serviciul de analiză web furnizat de Google Analytics. Acesta este un serviciu de analiză a traficului web furnizat de Google Inc ("Google"). Informațiile generate de cookie-uri sunt transmise la Google și stocate în serverele și sistemele IT din SUA. Google utilizează aceste informații pentru a urmări vizitatorii și pentru a examina utilizarea site-ului, pentru a compila rapoarte privind activitățile site-ului pentru administratorii site-ului și pentru a oferi alte servicii legate de activitățile site-ului și de utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, să transmită aceste informații unor terțe părți în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în cazul în care aceste părți terțe procesează informațiile menționate mai sus în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. de navigare de către Google în scopurile de mai sus și utilizând metodele de mai sus. Consultați pagina de confidențialitate Google pentru informații suplimentare. Puteți împiedica Google să achiziționeze module cookie generate de vizitatori pe acest site web (inclusiv adresa dvs. IP) și să prelucreze aceste date prin descărcarea și instalarea acestui plug-in pentru browserul dvs. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ? hl = ro. 

Datele personale pot fi transmise unor persoane autorizate, cum ar fi Departamentul de Marketing Intern de către Controlorul de date pentru activitățile de prelucrare. 

Cum sunt procesate datele

Datele sunt procesate utilizând instrumente automate numai pentru timpul necesar atingerii scopurilor pentru care au fost obținute, precum și pentru orice perioadă suplimentară necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale specifice. Datele referitoare la contactele web nu vor fi stocate pentru mai mult de 30 de zile, cu excepția constatării responsabilității în cazul unor infracțiuni computerizate ipotetice care ar putea deteriora acest site. 

Gestionarea transfrontalieră a datelor 

Datele personale vor fi transferate la nivel transfrontalier: informațiile generate de cookie-uri sunt transmise la Google și stocate pe serverele și sistemele lor informatice din SUA, pe baza Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016 în temeiul Directivei 95/46 / CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de UE-SUA Protecția împotriva vieții private (notificată cu numărul C (2016) 4176). 

Drepturile subiectilor ale caror date personale se proceseaza

Posesorul datelor cu caracter personal isi poate exercite drepturile de a solicita Controlorului de date să acceseze, să rectifice, să ștearga sau să restricționeze / obiecteze la prelucrarea datelor sale personale; toate drepturile oferite de art. 15 ff. din GDPR sunt oricum aplicabile pentru Controlorul de date. 

Subiectul datelor are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor cu caracter personal. 

Toate cererile referitoare la datele personale prelucrate de Controlorul de date pot fi transmise la următoarea adresă: office@recordati.ro. 

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (DPO) sunt: ​​Giovanni Minora email: groupDPO@recordati.com